Nederland | Belgie
Bel nu:  +31-708080111 | +31-708080111

Outlook-Fout 0x80040115

Nederlandbellen > Blog > Microsoft > Outlook-Fout 0x80040115

De foutcode 0x80040115 is bijzonder irritant voor Outlook-gebruikers. Gebruikers kunnen geen e-mail ontvangen of verzenden via Outlook nadat deze fout is weergegeven.

Wanneer gebruikers een e-mail proberen door te sturen, wordt het proces op een bepaald punt gestopt en verschijnt er een foutmelding op het scherm met de tekst “Microsoft Exchange Server heeft een fout gerapporteerd (0x80040115): de verbinding met de Microsoft Exchange Server is niet beschikbaar.” Om deze activiteit uit te voeren, moet Outlook zijn verbonden.”

Dit Outlook-probleem kan verschillende redenen hebben, waaronder het niet installeren van de meest recente versie van Outlook of een inconsistente internetverbinding. Het kan ook optreden als gevolg van een geschil tussen interne apparaten.

Het grote PSD-bestand is een van de belangrijkste oorzaken van dit probleem.

Er kan ook een probleem zijn met de e-mailserver waardoor gebruikers geen e-mails kunnen ontvangen of verzenden.

Dit zijn de meest voorkomende redenen waarom de gadget af en toe vastloopt of blijft hangen.

Dit kan ook leiden tot trage systeemprestaties.

Heeft u ooit een soortgelijk probleem gehad met uw Outlook-programma? Als dit het geval is, kunt u dit artikel lezen om meer te weten te komen over alle beschikbare opties om met de situatie om te gaan.

Betrouwbare methoden om Outlook-fout 0x80040115 te herstellen

Leer alle methoden die in het onderstaande gedeelte worden beschreven en pas ze dienovereenkomstig toe om het best mogelijke resultaat te krijgen. Laten we beginnen:

Methode 1: Spoel de DNS door

In zeldzame gevallen kan de Outlook-fout 0x80040115 worden herleid tot uw DNS-configuratie. In dergelijke gevallen moet u de DNS-betekenis wissen en uw DNS-cache wissen. Controleer of je een head-account gebruikt. De stappen om deze taak uit te voeren zijn als volgt:

Stap 1: Ga eerst naar het menu Start en typ “cmd” in het zoekgebied voordat u op Enter drukt. Klik vervolgens met de rechtermuisknop op het bovenste resultaat om toegang te krijgen tot het menu. Selecteer “Uitvoeren als beheerder” in het vervolgkeuzemenu. U kunt het menu ook openen door tegelijkertijd op de Windows-logotoets en de “X”-toets te drukken en vervolgens “Opdrachtprompt” (Admin) te selecteren.

Stap 2: Wanneer het opdrachtpromptvenster verschijnt, typt u “ipconfig /flushdns” en klikt u op Enter of kiest u OK om de opdracht uit te voeren. Start uw apparaat opnieuw op nadat de run is voltooid om te zien of de Outlook-fout is gewist.

Methode 2: Start Outlook in de veilige modus

De introductie van invoegtoepassingen van derden kan soms Outlook-fout 0x80040115 veroorzaken.

Of u nu invoegtoepassingen van derden gebruikt, u moet proberen Outlook in een experimentele modus te zetten om te zien of dat het probleem oplost.

Dit zijn de stappen die u kunt nemen:

Stap 1: Om het dialoogvenster Uitvoeren te openen, drukt u tegelijkertijd op de Windows Home-toets en R. Wanneer het dialoogvenster Uitvoeren verschijnt, typt u “Outlook/safe” en drukt u vervolgens op de toets OK of Enter.

Stap 2: Wanneer de Outlook-programma’s zijn geopend, probeert u een e-mail te verzenden om te controleren of het probleem aanhoudt. Als het probleem is opgelost, moeten de invoegtoepassingen worden verwijderd. Ga daarom naar “Bestand” en selecteer “Opties”.

Stap 3: Selecteer ten slotte in het venster Outlook-opties de optie Add-ins. U moet nu alle invoegtoepassingen van derden uit Outlook verwijderen. Als u klaar bent, klikt u op de optie Opnieuw opstarten om zowel uw apparaat als de toepassing opnieuw op te starten.

Methode 3: De profielinstellingen wijzigen

Om naar het Configuratiescherm te gaan, gaat u eerst naar het menu Start en vervolgens naar het Configuratiescherm. Om het zoekvenster op een andere manier te openen, houdt u de Windows-logotoets en de “S”-toets tegelijkertijd ingedrukt. Typ nu “Configuratiescherm” in het zoekveld en druk op Enter. Om de ervaring te starten, selecteert u het bovenste resultaat uit de lijst.

Wijzig de pictogrammen Weergeven op naar groot en druk vervolgens op de optie E-mail nadat het configuratiescherm is geopend. Selecteer uw profiel in het menu “Profielen weergeven” in het vak Mail Setup en tik vervolgens op de eigenschappen ervan.

Ga nu naar E-mailaccount en selecteer de optie Wijzigen. Selecteer Meer instellingen in het venster Account wijzigen, dat zich in de rechterbenedenhoek van het venster bevindt. Zorg ervoor dat de selectievakjes “Gegevens versleutelen tussen Microsoft Office Outlook” en “Microsoft Exchange” zijn aangevinkt in het gedeelte Beveiliging.

Druk vervolgens op de knop OK om de instellingen te wijzigen en controleer of de fout van uw smartphone is verwijderd.

Methode 4: Malwarescan

Als de bovengenoemde procedure dit Outlook-probleem niet oplost, kunt u de SFC-scanner gebruiken om een volledige scan van uw hele apparaat uit te voeren. Dit zijn de stappen die u moet nemen:

  • Ga om te beginnen naar het zoekpaneel en typ “cmd” in het zoekgebied en druk vervolgens op Enter. Selecteer daarna in de menulijst “Uitvoeren als beheerder”.
  • Om dit programma uit te voeren, typt u “sfc/scannow” in het opdrachtpromptvenster. Druk daarna op Enter of klik op de knop OK.

Start uw apparaat opnieuw op nadat de scanprocedure is voltooid om te zien of het Outlook-gerelateerde probleem is verholpen.

Methode 5: Herstel de Outlook-installatie

Een andere optie voor het oplossen van de Outlook-fout is het uitvoeren van wat klein onderhoud aan de Outlook-installatie. Een kleine fout kan echter soms duiden op een defecte of beschadigde Microsoft Outlook-installatie.

Op dit punt, zonder jezelf al te veel druk op te leggen, repareer je de Outlook-installatie om het Outlook-probleem op te lossen.

Bekijk hiervoor de onderstaande stappen:

Om toegang te krijgen tot de menulijst, zoekt u eerst de Windows Home-toets op uw toetsenbord en drukt u deze samen met de “X” -toets. Zoek en kies “Apps en functies” in het vervolgkeuzemenu. U moet nu “Microsoft Outlook” vinden in het gedeelte Apps en functies. Klik er gewoon op en selecteer de optie Wijzigen zodra je het hebt gevonden.

Ga daarna naar de knop “Snel repareren” en tik erop. Controleer of de Outlook-fout is opgelost. Als het probleem met Outlook aanhoudt, selecteert u ‘Online reparatie’ in het vervolgkeuzemenu en vervolgens ‘Repareren’.

Uw apparaat start nu het reparatieproces. Start uw apparaat opnieuw op zodra de bewerking is voltooid. Probeer een e-mail te verzenden zodra uw apparaat opnieuw is opgestart om te zien of de fout is verholpen.

Methode 6: Antivirus verwijderen

Ga om te beginnen naar het menu Start en selecteer Instellingen in het vervolgkeuzemenu. Wanneer het vak Instellingen verschijnt, selecteert u ‘Systeem’. Ga daarna naar het gedeelte ‘Apps en functies’ aan de linkerkant van het scherm.

Selecteer nu het antivirusprogramma van derden dat u van uw apparaat wilt verwijderen.

Om het vervolgens van uw Windows-apparaat te verwijderen, tikt u op de knop “Verwijderen”. Om uw apparaat en Outlook-toepassing te vernieuwen, drukt u op de knop Opnieuw opstarten nadat het programma is verwijderd.

Slotopmerkingen:

Er zijn een paar praktische oplossingen die u zullen helpen om het Outlook-probleem snel op te lossen. Pas de benaderingen één voor één toe om het probleem zelf op te lossen. Hopelijk kunt u na het voltooien van de reparaties zo snel mogelijk uw normale werk weer oppakken. Houd ook extra technische stukken in de gaten. Aan de andere kant kun je samenwerken met een deskundige specialist om tot de beste antwoorden op dit probleem te komen.

Leave a Reply